Aoshima

Aoshima 1/24 430 Nissan Gloria

 

Aoshima 1/24 Super Asurada SA-01/C

 

Aoshima 1/24 05' Pagani Zonda F

 

Aoshima 1/24 Gyuudon Yatai

 

Aoshima 1/24 Yakitori Ryuho